Valokuituverkon rakentamisen aloitus

Valokuituverkko rakennetaan tyypillisesti jo olemassa olevan infrastruktuurin lisäksi. Tämän vuoksi rakentamisella tulee olla luvat kaikilta taholta, joiden mahdollisia kaapeleita tai putkia rakennusalueella on. Lupa tulee myös saada tiepitäjältä, eli kaupungilta, kunnalta tai Ely-keskukselta.

Ennen luvan saamista, tulee lupahakemukseen piirtää suunnitelma verkon rakentamisesta. Suunnitelmassa näkyy kaapelireitit, jatkokaivojen paikat, tien alituspaikat, kaapelikiepit, jne. Suunnitelma toimii rakennusohjeena maanrakentajille ja teletöiden tekijöille. Lisäksi suunnitelma on pohja dokumennoinnille ja kartoitukselle.